Skip to main content
 1. 3D vytištěné díly Použitý spojovací materiál Frézovaný hliníkový Y-carriage (Y pojezd)
  • 3D vytištěné díly

  • Použitý spojovací materiál

  • Frézovaný hliníkový Y-carriage (Y pojezd)

  • Hlazené a závitové tyče (hlazené tyče jsou ty středně dlouhé z balení [pokud máte pouze 2 délky, použijte kratší])

  • Plsťové podložky

  • Koncový spínač osy Y (použijte jeden ze dvou spínačů s delším kabelem).

  • Motor osy Y (větší s delšími kabely)

 2. 13/17mm stranové klíče
  • 13/17mm stranové klíče

  • 3.6mm plochý šroubovák

  • Malé kombinované kleště

  • 2.5 a 1.5mm imbusový klíč

 3. Y-axis-corners (rohy osy Y)
  • Y-axis-corners (rohy osy Y)

  • Y-belt-holder (držák řemene osy Y)

  • Y-motor-holder (držák motoru osy Y)

  • Y-idler (držák napínací kladky osy Y)

 4. Použijte M10n matky, M10w podložky a M10 závitové tyče.
  • Použijte M10n matky, M10w podložky a M10 závitové tyče.

  • Našroubujte matky na tyč s podložkami a rohy osy Y podle obrázku.

  • Vytvořte 80mm mezeru mezi matkami.

  • 2 matky po 80mm mezeře utáhněte proti sobě (kontramatky).

 5. Opakujte krok 4 a vyrobte 2. stranu osy Y.
  • Opakujte krok 4 a vyrobte 2. stranu osy Y.

 6. Použijte M8n matky, M8w podložky a M8 závitové tyče.
  • Použijte M8n matky, M8w podložky a M8 závitové tyče.

  • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem napínací kladky podle obrázku.

  • Držák napínací kladky by měl být někde uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

 7. Použijte M8n matky, M8w podložky a M8 závitové tyče. Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.
  • Použijte M8n matky, M8w podložky a M8 závitové tyče.

  • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.

  • Držák motoru by měl být někde uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

  • Nachystejte si správnou orientaci držáku motoru (výstupkem nahoru).

 8. Použijte M8n matky a M8w podložky. Přední strana osy Y
  • Použijte M8n matky a M8w podložky.

  • Přední strana osy Y

  • Vložte přední a zadní stranu osy Y do boků a uchyťte matkami a podložkami jako na obrázku. Matky zatím neutahujte.

  • Dbejte na správné umístění. Zadní strana osy Y je blíže bočním kontramatkám!

  • Je velmi důležité, aby základ osy byl perfektně obdélníkového tvaru, všechny tyče byly rovné. Pokud ne, bude nemožné tiskárnu zkalibrovat!

 9. Prusa i3 rám
  • Prusa i3 rám

  • Základ osy Y

 10. Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům. Seřiďte a utáhněte matky M8n. Otočte základ osy Y a opakujte předchozí krok.
  • Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům.

  • Seřiďte a utáhněte matky M8n.

  • Otočte základ osy Y a opakujte předchozí krok.

  • Po nastavení a utažení by měl základ osy Y klást minimální odpor při vkládání do rámu.

  • Utahujte matky M8n s citem, jinak můžete poškodit vytištěné díly.

 11. Vložte 8mm hladkou tyč do základu osy Y. Nastavte a utáhněte matky M10n. Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.
  • Vložte 8mm hladkou tyč do základu osy Y.

  • Nastavte a utáhněte matky M10n.

  • Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.

  • Udržte 75mm (80mm) vzdálenost mezi kontramatkami a matkou.

  • Odstraňte 8mm hlazené tyče.

 12. Y-carriage (Y pojezd)
  • Y-carriage (Y pojezd)

  • 2.5x100mm stahovací páska

  • LM8-UU lineární ložiska

  • 8mm hlazené tyče (kratší)

 13. Vložte do Y pojezdu stahovací pásky podle obrázku. Vložte lineární ložiska do výřezů.
  • Vložte do Y pojezdu stahovací pásky podle obrázku.

  • Vložte lineární ložiska do výřezů.

 14. Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště. Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek podle obrázku, jinak se nebude Y pojezd pohybovat správně.
  • Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.

  • Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek podle obrázku, jinak se nebude Y pojezd pohybovat správně.

 15. Uštípněte přesahy stahovacích pásek.
  • Uštípněte přesahy stahovacích pásek.

 16. Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku.
  • Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku.

  • Dbejte správné orientace držáku (otvor pro řemen by měl směřovat na stranu s 1 ložiskem)

 17. Za pomoci šroubů M3x10, M3w podložek a 2.5mm imbus klíče přišroubujte držák řemenu k pojezdu.
  • Za pomoci šroubů M3x10, M3w podložek a 2.5mm imbus klíče přišroubujte držák řemenu k pojezdu.

  • Šrouby utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěné díly.

 18. Vložte 8mm hlazené tyče do lineárních ložisek Y pojezdu.
  • Vložte 8mm hlazené tyče do lineárních ložisek Y pojezdu.

  • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly a neviklejte s nimi!

 19. Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu.
  • Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu.

  • Dbejte na správnou orientaci dílů (držák Y motoru nalevo a strana s 1 ložiskem dole).

 20. Vložte stahovací pásky do děr v rozích osy Y.
  • Vložte stahovací pásky do děr v rozích osy Y.

  • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlavičky orientované ven).

 21. Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku.
  • Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku.

  • Dbejte na správnou polohu spoje stahovacích pásek.

 22. Šroub M3x25
  • Šroub M3x25

  • Podložka M3w

  • Napínací kladka s ložiskem 623h

  • Pojistná matka M3nN

 23. Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a imbus 2,5 mm.
  • Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a imbus 2,5 mm.

  • Šroub utahujte s citem, maximálně jen půl otáčky než se podložka dostane k vytištěnému dílu.

 24. Motor osy Y
  • Motor osy Y

  • Šroub M3x10

  • Dbejte na správnou orientaci motoru (drátky by měly z motoru vycházet mezi M8 tyčemi).

 25. Za použití imbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.
  • Za použití imbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.

  • Motor utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěného dílu.

 26. Dbejte na to, aby zůstala alespoň malá mezera mezi motorem a Y pojezdem.
  • Dbejte na to, aby zůstala alespoň malá mezera mezi motorem a Y pojezdem.

  • Pokud mezera není rovná (jako na obrázku), posuňte spodní M8 matky.

 27. Podle obrázku vsuňte stahovací pásku do spínače.
  • Podle obrázku vsuňte stahovací pásku do spínače.

  • Použijte mikrospínač s nejdelšími kabely

 28. Podle obrázku nasaďte koncový spínač na osu Y.
  • Podle obrázku nasaďte koncový spínač na osu Y.

  • Dávejte pozor na správné umístění! Osička motoru by měla vycházet proti spínači.

 29. Použijte kleště k utažení stahovací pásky koncového spínače.
  • Použijte kleště k utažení stahovací pásky koncového spínače.

  • Ustřihněte přebytek stahovací pásky.

 30. Posunujte Y pojezd, až se dotkne Y koncového spínače. Zkontrolujte mezeru mezi ložiskem a rohem osy Y na straně 2 ložisek (měla by být mezi 2-5 mm).
  • Posunujte Y pojezd, až se dotkne Y koncového spínače.

  • Zkontrolujte mezeru mezi ložiskem a rohem osy Y na straně 2 ložisek (měla by být mezi 2-5 mm).

  • Pokud je mezera moc velká nebo ložisko naráží do rohu osy Y, posuňte spínač pro kompenzování.

 31. Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázků. Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.
  • Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázků.

  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

  • Stahovací pásky utahujte s citem tak, aby nedošlo k poškození drátků.

  • Dejte pozor, abyste při štípání stahovacích pásek nepoškodili drátky.

 32. Vložte Y-GT2 řemen do držáku řemene podle obrázku. Vložte Y-GT2 řemen do držáku řemene podle obrázku.
  • Vložte Y-GT2 řemen do držáku řemene podle obrázku.

 33. Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem).
  • Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem).

  • Matky M8n utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěný díl.

 34. Nasaďte GT2-16 řemeničku na hřídel motoru Y podle obrázku.
  • Nasaďte GT2-16 řemeničku na hřídel motoru Y podle obrázku.

  • Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s řemenem.

  • Utáhněte šrouby v řemeničce imbusovým klíčem 1.5mm.

  • Jeden ze šroubů má být proti rovné plošce na hřídeli.

 35. Za použití malých kombinovaných kleští napněte řemen a zastrčte ho do držáku řemene.
  • Za použití malých kombinovaných kleští napněte řemen a zastrčte ho do držáku řemene.

 36. Za použití plochého šroubováku zastrčte řemen do držáku na doraz.
  • Za použití plochého šroubováku zastrčte řemen do držáku na doraz.

 37. Pokud je přesah řemene delší než 10 cm, máte špatný řemen. Nic neštípejte a vezměte si správný!
  • Pokud je přesah řemene delší než 10 cm, máte špatný řemen. Nic neštípejte a vezměte si správný!

  • Pokud je třeba, použijte malé kombinované kleště k odštípnutí přesahu řemene.

 38. Pokud je to nutné, vezměte konec řemene, zkruťte ho a zastrčte do mezery držáku řemene podle obrázku. Pokud je to nutné, vezměte konec řemene, zkruťte ho a zastrčte do mezery držáku řemene podle obrázku.
  • Pokud je to nutné, vezměte konec řemene, zkruťte ho a zastrčte do mezery držáku řemene podle obrázku.

 39. Položte smontovanou osu Y na rovný povrch.
  • Položte smontovanou osu Y na rovný povrch.

  • Zkontrolujte, jestli se každý roh dotýká povrchu.

  • Jestliže je nějaký roh ve vzduchu, stlačte lehce osu křížem.

 40. Přilepte plstěné podložky na každý roh Y.
  • Přilepte plstěné podložky na každý roh Y.

 41. Gratulujeme, máte hotovou osu Y!
  • Gratulujeme, máte hotovou osu Y!

  • Pokračujte stavbu kapitolou 3. Osa X.

Finish Line

9 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

376 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 2

Past 30 Days: 8

All Time: 6,629