Skip to main content
 1. 2.5mm imbusový klíč
  • 2.5mm imbusový klíč

  • Malé kombinované kleště

 2. X-carriage (X pojezd)
  • X-carriage (X pojezd)

  • X-end-motor (ukončení osy X, motorová část)

  • X-end-idler (ukončení osy X, část s napínací kladkou)

 3. LM8-UU lineární ložiska 8mm hlazené tyče (nejdelší)
  • LM8-UU lineární ložiska

  • 8mm hlazené tyče (nejdelší)

  • Opatrně nasaďte lineární ložiska na hlazené tyče.

 4. Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X). Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X). Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X).
  • Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X).

 5. Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů. Rozteč mezi vytištěnými díly by měla být okolo 303 mm.
  • Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů.

  • Rozteč mezi vytištěnými díly by měla být okolo 303 mm.

  • Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s 2 ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek)

  • Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!

 6. Vložte stahovací pásky do X pojezdu podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlava stahovací pásky by měla koukat ven z X pojezdu).
  • Vložte stahovací pásky do X pojezdu podle obrázku.

  • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlava stahovací pásky by měla koukat ven z X pojezdu).

 7. Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.
  • Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.

  • Dbejte na správnou orientaci X pojezdu.

 8. Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště. Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).
  • Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.

  • Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).

 9. Ustřihněte přesahy stahovacích pásek. Pomocí kleští posuňte spoj stahovacích pásek tak, jak je na obrázku.
  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

  • Pomocí kleští posuňte spoj stahovacích pásek tak, jak je na obrázku.

 10. Šroub M3x18
  • Šroub M3x18

  • Napínací kladka s ložiskem 623h

  • Pojistná matka M3nN

 11. Vložte napínací kladku s ložiskem 623h do vytištěného dílu.
  • Vložte napínací kladku s ložiskem 623h do vytištěného dílu.

  • Zajistěte pozici pomocí šroubu M3x18.

  • Utáhněte ho s pojistnou matkou M3nN.

 12. Šroub M3x18 Motor osy X (větší) Šrouby připevněte motor k vytištěnému dílu.
  • Šroub M3x18

  • Motor osy X (větší)

  • Šrouby připevněte motor k vytištěnému dílu.

  • Dbejte na správnou polohu kabelů (měly by směřovat dolu).

 13. Nasaďte řemeničku GT2-16 na hřídel motoru osy X.
  • Nasaďte řemeničku GT2-16 na hřídel motoru osy X.

  • Posuňte GT2-16 řemeničku na hřídeli motoru podle obrázku. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s otvorem ve vytištěném dílu. Jeden ze šroubů by měl být proti rovné plošce na hřídeli.

  • Utáhněte šrouby v řemeničce 1.5mm imbusovým klíčem.

 14. Vsuňte stahovací pásku do koncového spínače osy X (jeden ze dvou s delšími dráty). Provlékněte kabílek skrz otvor ve vytištěném dílu s motorem. Nasaďte koncový spínač na spodní tyč (ta s jedním ložiskem).
  • Vsuňte stahovací pásku do koncového spínače osy X (jeden ze dvou s delšími dráty).

  • Provlékněte kabílek skrz otvor ve vytištěném dílu s motorem.

  • Nasaďte koncový spínač na spodní tyč (ta s jedním ložiskem).

 15. Posunujte X pojezd až se dotkne Y koncového spínače.
  • Posunujte X pojezd až se dotkne Y koncového spínače.

  • Posunujte koncový spínač, až dosáhnete cca 15mm mezery mezi vrškem pojezdu a krajem vytištěného dílu.

  • Ustřihněte přesah stahovací pásky.

 16. Přichyťte kabílek koncového spínače stahovací páskou co nejblíže k motoru.
  • Přichyťte kabílek koncového spínače stahovací páskou co nejblíže k motoru.

  • Stahovací pásky utahujte s citem tak, aby nedošlo k poškození drátků.

 17. Vložte matky M5n do vytištěných koncových dílů osy X. Po vložení matek manipulujte s osou X opatrně, matky mohou vypadnout.
  • Vložte matky M5n do vytištěných koncových dílů osy X.

  • Po vložení matek manipulujte s osou X opatrně, matky mohou vypadnout.

 18. Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely.
  • Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely.

 19. Gratulujeme, máte připravenou osu X!
  • Gratulujeme, máte připravenou osu X!

  • Řemen na ose X zatím není, bude se nasazovat později.

  • Pokračujte stavbu kapitolou 4. Osa Z.

Finish Line

9 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 1

Past 7 Days: 2

Past 30 Days: 7

All Time: 4,002