Skip to main content
 1. Zadní kryt elektroniky
  • Zadní kryt elektroniky

  • Pravý kryt elektroniky

  • Levý kryt elektroniky

 2. Šrouby M3x10
  • Šrouby M3x10

  • Pojistné matky M3nN

  • Je možné, že elektronika bude vypadat jinak

 3. Uchyťte desku elektroniky k pravému krytu jako na obrázku.
  • Uchyťte desku elektroniky k pravému krytu jako na obrázku.

  • Hlavička šroubu je na spodní straně krytu, pojistná matka sedí na desce elektroniky.

  • Všimněte si správné orientace desky elektroniky (konektory pro uchycení kabelů motorů jsou na straně výřezu).

 4. Šrouby M3x10
  • Šrouby M3x10

 5. Šrouby utáhněte 2.5mm imbusovým klíčem.
  • Šrouby utáhněte 2.5mm imbusovým klíčem.

  • V rámu jsou připravené díry se závitem.

  • Utahujte opatrně, aby nedošlo k poškození vytištěných dílů.

  • Povšimněte si, že kabely od osy X jsou protažené mezi krytem a rámem tiskárny v místě výřezu.

 6. Uchyťte oba kabely k rohu Y pojezdu na straně elektroniky, jako je na obrázku.
  • Uchyťte oba kabely k rohu Y pojezdu na straně elektroniky, jako je na obrázku.

  • Dbejte na správnou polohu spoje stahovací pásky. Při nesprávné poloze může docházet k nárazům pojezdu při posuvech osy Y.

  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

 7. Naviňte středně velkou kroucenou bužírku na svazek. Naviňte středně velkou kroucenou bužírku na svazek.
  • Naviňte středně velkou kroucenou bužírku na svazek.

 8. 12V vstupní napájení (kabely vedoucí od zdroje, na pořadí kabelů nesejde) Motor osy Z (na pořadí kabelů nesejde)
  • 12V vstupní napájení (kabely vedoucí od zdroje, na pořadí kabelů nesejde)

  • Motor osy Z (na pořadí kabelů nesejde)

  • Motor osy Y

  • Motor osy X

  • Koncový spínač osy Z

  • Koncový spínač osy Y

  • Koncový spínač osy X

  • Při připojování motorů s konektorem bez klíče dodržujte orientaci vyobrazenou na druhém obrázku

 9. Protáhněte kabely od vyhřívané podložky podle obrázku.
  • Protáhněte kabely od vyhřívané podložky podle obrázku.

  • Protáhněte kabely od extruderu podle obrázku.

 10. Přišroubujte MSPBE konektor na kabel od extruderového topení
  • Přišroubujte MSPBE konektor na kabel od extruderového topení

  • Přišroubujte MSPBE konektor na kabel od topení vyhřívané podložky

  • Na polaritě nezáleží. Vodič s červeným proužkem může být napravo i nalevo.

 11. Podle obrázku uchyťte kabely od extruderu ke krytu elektroniky stahovacími páskami. Nezapomeňte uchytit také filament.
  • Podle obrázku uchyťte kabely od extruderu ke krytu elektroniky stahovacími páskami.

  • Nezapomeňte uchytit také filament.

  • Podle obrázku uchyťte kabely od vyhřívané podložky extruderu ke krytu elektroniky stahovacími páskami. Nechte cca 4 cm volného kabelu pro snadné zapojení do elektroniky.

 12. Neprohoďte napájení vyhřívané podložky a extruderu. Stejně tak neprohoďte kabel termistoru z extruderu i vyhřívané podložky. Při prohození může dojít k vyhoření pojistky (stantardní 5 a 15A autopojistka). Napájení vyhřívané podložky
  • Neprohoďte napájení vyhřívané podložky a extruderu. Stejně tak neprohoďte kabel termistoru z extruderu i vyhřívané podložky. Při prohození může dojít k vyhoření pojistky (stantardní 5 a 15A autopojistka).

  • Napájení vyhřívané podložky

  • Napájení topení na trysce

  • Termistor extruderu (černý kabel z extruderu s nápisem "TEMP")

  • Termistor vyhřívané podložky (bíly kabel z podložky)

  • Motor extruderu

  • Větráček extruderu (bílý kabel z extruderu - zobáček se zacvakne do vedlejšího konektoru - podle obrázku)

  • ZKONTROLUJTE ZAPOJENÍ! Žádný z termistorů nesmí být zapojený na výstup větráčku, jinak dojde k jejich zničení a tiskárna nebude fungovat!

 13. Kabel k LCD s jedním pruhem
  • Kabel k LCD s jedním pruhem

  • Kabel k LCD se dvěma pruhy

  • Pokud Vaše elektronika vypadá jinak, tento krok přeskočte

 14. Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1) Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)
  • Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1)

  • Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)

  • Klíč na konektoru kabelu musí směřovat k vyznečenému klíči na elektronice

  • Pokud Vaše elektronika vypadá jinak, tento krok přeskočte

 15. Pokud jste vše správně zapojili, mělo by to vypadat přibližně jako na obrázku.
  • Pokud jste vše správně zapojili, mělo by to vypadat přibližně jako na obrázku.

 16. 2.5mm imbusem přichyťte levý kryt elektroniky k rámu. Použijte šrouby M3x10.
  • 2.5mm imbusem přichyťte levý kryt elektroniky k rámu. Použijte šrouby M3x10.

  • Utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěných dílů.

  • Kryty by měly být uchycené přesně podle obrázku (rovnoběžně proti sobě s tím, že otvory pro uchycení zadního krytu na pravé a levé straně jsou v přímce)

 17. 2.5mm imbusem přichyťte zadní kryt elektroniky k pravému a levému krytu. Použijte šrouby M3x10.
  • 2.5mm imbusem přichyťte zadní kryt elektroniky k pravému a levému krytu. Použijte šrouby M3x10.

 18. Gratulujeme, právě jste sestavili celou Prusa i3 Plus tiskárnu!
Finish Line

One other person completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 1

Past 30 Days: 8

All Time: 2,071