Skip to main content
 1. USB microB konektor HDMI konektor 3.5mm jack
  • USB microB konektor

  • HDMI konektor

  • 3.5mm jack

  • Slot na microSD kartu

  • 4x USB-A konektory

  • RJ-45 konektor

 2. Vložíme microSD kartu do modulu a zasuneme prstem dokud neuslyšíme "click"
  • Vložíme microSD kartu do modulu a zasuneme prstem dokud neuslyšíme "click"

  • Dbejte správné orientace SD karty a modulu jako na obrázku (textem ke straně s nožičkami)

  • Při vkládání SD karty dbáme zvýšené opatrnosti a nevkládáme ji zbytečně velkou silou, karta jde zasunou lehce

 3. Síťový modul
  • Síťový modul

  • Síťový kabel RJ-45, přímý, CAT6

  • Kabel USB-A -> micro-B

  • Síťový kabel lze použít jakýkoliv, který splňuje standardy ISO/IEC 11801 kategorie 5 a vyšší

 4. Síťový kabel zasuneme do konektoru RJ45 na modulu
  • Síťový kabel zasuneme do konektoru RJ45 na modulu

  • Druhý konec síťového kabelu zapojíme do jakéhokoliv aktivního prvku v naší síti o kterém jsme si jisti že pracuje správně a že zajistí modulu nezbytnou konektivitu

  • Dbáme správné orientace konektoru při zapojování, konektor jde lehce zasunout, jakákoliv velká potřebná síla je známkou špatné orientace konektoru

 5. Pomocí kabelu USB-A -> microB připojíme modul k napájení Druhý konec kabelu připojíme do jakéhokoliv zdroje disponujícím USB-A konektorem a poskytujícím alespoň 500mA při 5V Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45
  • Pomocí kabelu USB-A -> microB připojíme modul k napájení

  • Druhý konec kabelu připojíme do jakéhokoliv zdroje disponujícím USB-A konektorem a poskytujícím alespoň 500mA při 5V

  • Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45

 6. Otevřeme příkazový řádek tak, že zmáčkneme klávesu "Start", napíšeme "cmd" a stiskneme enter Zadáním příkazu "ipconfig" zjistíme naší aktuaální IP adresu
  • Otevřeme příkazový řádek tak, že zmáčkneme klávesu "Start", napíšeme "cmd" a stiskneme enter

  • Zadáním příkazu "ipconfig" zjistíme naší aktuaální IP adresu

  • Pomocí příkazu " FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.10.%i | FIND /i "ms" " , kde nahradíme "192.168.10" za první 3 části naší IP adresy, zjistíme aktivní zařízení v síti.

  • Prohledání celé sítě může trvat až několik minut.

  • Každou adresu, od které nám přišla odpověď zkusíme zadat do webového prohlížeče a sledujeme, jestli se nám objeví stránka síťového modulu s titulkem "OctoPrint"

 7. Po připojení zařízení automaticky zažádá DHCP server o přidělení IP adresy.
  • Po připojení zařízení automaticky zažádá DHCP server o přidělení IP adresy.

  • Zařízení je zespoda označeno štítkem, který obsahuje MAC adresu zařízení, pod kterou ho lze snadno identifikovat ve výpisu aktuálních přidělených adres vašeho DHCP serveru či routeru.

 8. Stáhneme a nainstalujeme Bonjour for Windows například zde: http://download.cnet.com/Bonjour-for-Win...
  • Stáhneme a nainstalujeme Bonjour for Windows například zde: http://download.cnet.com/Bonjour-for-Win...

  • Síťový modul poté bude dostupný pod názvem http://octopi.local

  • Tato cesta funguje pouze pokud máte síťový modul a zařízení ze kterého chcete komunikovat v jedné podsíti (subnetu), nebo máte Bonjour gateway. Pokud nevíte čeho se týká tento komentář, tato možnost pro Vás bude fungovat

 9. Při prvním přihlášení nás modul vyzve k nastavení přístupu
  • Při prvním přihlášení nás modul vyzve k nastavení přístupu

  • Pokud chceme ochránit kontrolu tiskárny před ostatními, můžeme zde vyplnit přihlašovací jméno(Username), heslo (Password), znovu heslo (Confirm password) a uložit pomocí modrého tlačítka "Keep Acccess Control Enabled"

  • Pokud nechceme nijak omezovat přístup do modulu, klikneme na červené tlačítko "Disable Access Control"

 10. Nastavení komunikace
  • Nastavení komunikace

  • Informace o stavu tiskárny a kontrola tisku

  • Seznam souborů nahraných v modulu

  • Teplotní graf + možnosti ovládání tiskárny a náhled tisku

  • Nastavení teploty tiskárny

 11. Nastavení seriového portu změníme na "/dev/ttyACM0" Rychlost komunikace změníme na 115200
  • Nastavení seriového portu změníme na "/dev/ttyACM0"

  • Rychlost komunikace změníme na 115200

  • Zaškrtneme kolonky pokud chceme aby si modul nastavení pamatoval

  • Klikneme na tlačítko "Connect", kterým se modul spojí s tiskárnou

  • Pokud bylo připojení úspěšné, stav se změní na "Operational"

 12. Klepnutím na tlačítko "Settings" vstoupíme do nastavení Klepnutím na položku "Temperatures" otevřeme nastavení teplot
  • Klepnutím na tlačítko "Settings" vstoupíme do nastavení

  • Klepnutím na položku "Temperatures" otevřeme nastavení teplot

  • V kolonce ABS změníme teplotu u Extruder na 285 a u Bed na 80

  • Uložíme kliknutím na tlačítko "Save"

  • Opustíme nastavení kliknutím na křížek v pravém horním rohu

  • Podobným způsobem můžeme nastavit výchozí teploty i pro ostatní materiály, nové nastavení lze přidat tlačítkem "+"

  • Nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru

 13. Ve sloupečku "Target", řádku "Hotend" klikneme na šipku dolů u tlačítka "Set" V objevené nabídce klikneme na "Set ABS"
  • Ve sloupečku "Target", řádku "Hotend" klikneme na šipku dolů u tlačítka "Set"

  • V objevené nabídce klikneme na "Set ABS"

  • Stejný postup opakujeme pro nastavení teploty podložky v řádku "Bed"

  • Teploty lze nastavovat i ručně zadáním hodnoty do textového pole a následným kliknutím na tlačítko "Set"

  • Pokud budeme nastavovat teplotu ručně, nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru trysky

  • Nastavené teploty včetně skutečně změřených v daný čas můžeme sledovat na teplotním grafu

 14. Kliknutím na tlačítko "Upload" vyvoláme nabídku, kde následně vybereme soubor GCODE, který chceme do modulu nahrát Průběh nahrávání souboru lze pozorovat na grafu pod tlačítky
  • Kliknutím na tlačítko "Upload" vyvoláme nabídku, kde následně vybereme soubor GCODE, který chceme do modulu nahrát

  • Průběh nahrávání souboru lze pozorovat na grafu pod tlačítky

  • Všechny nahrané soubory lze nalést zde

 15. Najetím kurzorem na daný GCODE soubor vyvoláme informační okno, které obsahuje několik základních informací
  • Najetím kurzorem na daný GCODE soubor vyvoláme informační okno, které obsahuje několik základních informací

  • Spotřeba filamentu na vytisknutí souboru

  • Odhadovaný čas tisku

 16. Zkontrolujeme, zda-li je tiskárna předehřátá, jestli aktuální teploty se schodují s teplotami doporučenými pro daný materiál
  • Zkontrolujeme, zda-li je tiskárna předehřátá, jestli aktuální teploty se schodují s teplotami doporučenými pro daný materiál

  • Zahájíme tisk kliknutím na ikonku tiskárny u souboru, který chceme vytisknout

  • Pokud chceme spustit předchozí tisk, stačí kliknout pouze na tlačítko "Print"

 17. Aktuálně tisknutý soubor Uplynulý čas tisku
  • Aktuálně tisknutý soubor

  • Uplynulý čas tisku

  • Odhad zbývajícího času

  • Graf průběhu tisku

  • Kliknutím na tlačítko "GCode Viewer" vyvoláme vizualizaci aktuálních tahů tiskárny

Finish Line

4 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

376 Guides authored

2 Comments

Dobrý den,

nějak tu postrádám vysvětlení, jak je síťový modul propojen s tiskárnou. Také by mě zajímalo, o jaký konkrétní síťový modul se jedná.

Děkuji.

Pavel Šiktanc - Reply

Dobrý den,

nějak tu postrádám vysvětlení, jak je síťový modul připojen k tiskárně. Také by mě zajímalo, o jaký konkrétní typ síťového modulu se jedná.

Děkuji

Pavel Šiktanc - Reply

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 4,769